در برخی روایات آمده كه: دوستی بیست‌ساله خویشاوندیست. دیروز و پریروز میزبان «اكبر» (برزا) بودم، دوستی قدیمی و بسیار عزیز كه سابقه دوستی ما به بیش از سی سال می‌رسد. برخی ویژگی‌های ستودنی «اكبر» كه او را همواره در نظرم عزیز و صمیمی ساخته عبارتند از:

  1. وفا
  2. صراحت
  3. سخت‌كوشی
  4. نظم
  5. پاك‌دستی
  6. تواضع
  7. تقوا
خدا را شاكرم كه در طول عمر همواره دوستان بسیار خوبی داشته‌ام كه «اكبر» در زمره بهترین آنهاست. دوست داشتم به شهر محل اقامتش بازنمی‌گشت. شاید این خواسته‌ای شخصی باشد، چرا كه هر گاه با وی معاشر بوده‌ام سبب رشد و شكوفایی من بوده است. با یادآوری خوبی‌های بی‌شمار او تلاش می‌كنم نزد خدای متعال  شاكر باشم. برای او بهترین‌ها را آرزو می‌كنم. از خدای متعال می‌خواهم كه او را در زمره مقربترین و محبوب‌تری بندگان شایسته خود قرار دهد.