«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ ...؛ بخوان به نام پروردگارت كه آفرید ... »(11)، نخستین خطاب به رسول اعظم خدا،‌ خاتم مهربانی و عشق با فرمان به «خواندن» رقم خورد. اولین فصل بعثت او اینگونه با «خواندن» همراه شد و  شجره طیبه دین او در بهار بعثت با جشنواره بزرگداشت «قلم» (12)،  شكوفه بر سر نهاد كه او خاتم رسولان است و پس از او دیگر رسولی برای ابلاغ رسالت‌های الهی نخواهد آمد.  انسان پس از آمدن او، فقط با خواندن رسالت‌ها را دریافت می‌كند و با قلم آن را حفظ می‌كند و گسترش می‌دهد تا رستاخیز. گویی از این مبعث به بعد،  قرار  بر این است كه قلم و خواندن ارتباط انسان با آسمان را سامان دهند.

پی‌نوشت:
(11) علق/ 96، 1 ـ 3.
(12) همان، 4 ـ 5.