بعثت پیامبر اعظم، خاتم عشق (*)
در آستانه فرارسیدن سالگشت بزرگترین حادثه تاریخ هستیم.  بیش از هر چیز در بیست و هفتم رجب، عید مبعث به یاد كسی هستیم كه در آن مبعوث شده، در حالی كه در شبهای قدر به آنچه این مبعوث با آن فرستاده شده متذكر می‌شویم. همین هم باید باشد، چرا كه در مبعث شاهكار خلقت به درجه‌ای رسیده كه ظرف دریافت قرآن گردیده.  قرآنی كه در حدیثی به نقل از رسول خدا، برتری آن بر دیگر كلام‌ها به برتری خدا بر مخلوقات تشبیه شده است. (1) به هر حال مبعث بهانه‌ای است برای یادآوری دریافت‌كننده كلامی بی‌نظیر. كسی كه عظیم‌ترین حقیقت هستی را در جان خود پذیرا خواهد شد. اكنون سخن از اوست كه ظرف است نه مظروف، سخن از اوست كه محیط بر قرآن است.
در طول تاریخ هزاران پیامبر آمدند که هر یک به سهم خود رسالت‌های الهی را بر دوش کشیدند تا نوبت به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و خاتم عشق رسید.  «اعظم» از آن جهت که سعه وجودیش او را تا افق اعلی پیش برد و «خاتم» از آن رو که او حلقه آخر سلسله رسولان الهی است و «عشق»  که او محبوب خدای عالمیان است که او را با عشق ستود و احمد خواند.
برخی وقتی او را می‌دیدند، به سخره می‌گفتند: «آیا این همانی است كه خدا او را به پیامبری برگزیده»(2)؛ ‌ در حالی كه خدا و فرشتگان پیوسته بر او درود می‌فرستند (3)،‌ خدایش خُلق او را به عظمت می‌ستاید (4) و مؤمنان شیفته و شیدای اویند. (5)
یكی از استادان می‌گفت: دانشجویی عنوان «بررسی خطاب‌های خدا به پیامبر» را برای پایان‌نامه انتخاب کرده و  در باره انواع خطاب‌هایی که خدای متعال با آنها پیامبر را در قرآن خوانده، پژوهش‌های مفصلی انجام داده بود.  در جلسه دفاعیه پایان‌نامه وقتی که دانشجو محتوای تحقیقات خود را در این باره گزارش می‌کرد و به ما تصویری نسبتا جامع از مجموعه این خطاب‌ها ارائه می‌کرد، به قدری خطاب‌های خدای متعال نسبت به پیامبر عاطفی و دلجویانه بود که گزارش او همه استادان را غرق در عاطفه و احساس کرد. تبلور این احساس به قدری اشتداد پیدا کرد که دریافت مطالب از وی با سرازیر شدن سرشک شوق و عاطفه از چشمان همه کسانی که در جلسه حضور داشتند همراه بود.
در آستانه بعثت پیامبری هستیم که اگر تنها خطاب‌های آکنده از محبت آفریدگار در باره او را مرور کنی، ترا سرشار از لطف و عاطفه می‌کند. یا ایها المزمل (6)، یا ایها المدثر (7)، یا ایهاالنبی (8)، یا ایها الرسول (9) و ... .

پی‌نوشت:
(*) تعبیر «خاتم عشق» را از مجموعه‌ای پنج‌جلدی به نام سیمای پیامبر اعظم (ص) از منظر خاورشناسان و غربیان ـ‌ خاتم عشق ـ  كه جناب آقای سیدمجید پورطباطبای كه آن را نگاشته است، برداشته‌ام. همچنین نقل قول‌های ذیل عنوان «دلدادگی در حدیث دیگران» را ایشان از همین مجموعه در اختیارم قرار داد. مجموعه یادشده به وسیله انتشارات سروش در دست چاپ و انتشار است.
(1) بحارالانوار، ج 89, ص 17.
(2) فرقان/ 25، 41.
(3) احزاب/ 33، 56.
(4) قلم/ 68، 4.
(5) جن/ 72، 19.
(6) مزمل/ 73، 1.
(7) مدثر/ 74، 2.
(8) انفال/ 8، 64 و 65 و 70؛ توبه/ 9، 73؛ احزاب/ 33، 1 و 28 و 45 و 50 و 59؛ ممتحنه/ 60، 12؛ طلاق/ 65، 1؛ تحریم/ 65، 1 و 9.
(9) مائده/ 5، 41 و67.