دو روز است که آمارگیر وبسایت آمار را به گونه‌ای گزاف نشان می‌دهد. بی‌تردید زائران این وبسایت از قم و تهران و مشهد و مونتاین‌ویو و ردموند یا اطراف آن و ... این‌همه نیست.