چینش منظم اشیا را به آشفتگی آن ترجیح می‌دهی،‌ اگرچه حتی خودت موفق به آن نشده باشی. اگر كسی ادب را در باره تو رعایت كند احساس خوبی خواهی داشت. چینش‌ها و ترتیب‌های چشم‌نواز در ظواهر و صورتِ امور برای همه پسندیده و مطلوب است.  همچنین است رعایت قواعد ادب در تعامل جمعی.

چینش حیرت‌انگیز دانه‌های آفتابگردان
آفتابگردان‌ها نماد شایسته‌ای برای نظم و ادب هستند. دانه‌های آن باخطوطی منحنی و چیدمانی حیرت‌انگیز  از مرکز گل گسترش یافته است. همچنین همواره رو به آفتاب دارند، که گویی به احترام رو از آن برنمی‌تابند. نمی‌بینی وقتی روی همه آنها این طرف است، یعنی که آفتاب همین طرف است. از همه لطیف‌تر اینکه  خود به آفتاب  شبیه شده، هندسه دائره‌ای، رنگ زرد طلایی، و گلبرگ‌هایی در اطراف که گویی شعاع‌هایی است که نورافشانی می‌کند.
گویی آفتابگردانها به احترام و ادب رو به آفتاب دارند
نظام درونی
انسان از استعدادی شگرف برخوردار است که نظم و ادبی فراتر از نظم و ادب ظاهری و مشهود را در درونش  شکل می‌دهد. همانگونه كه بیرون از ما نظم و نظام‌هایی شكل می‌گیرد در درون ما هم نظم و نظام‌هایی برقرار است. نظم درون انسان بسیار پیچیده‌ و چشم‌گریز است. ادب درونی نیز به مراتب اصیل‌تر از ادب ظاهری است.
و می‌توانی ظواهر و امور بیرون را انتظام دهی بی‌آنكه در درون خود به نظامی رسیده باشی، و نیز می‌توانی در صورت و ظاهر بسیار مؤدب باشی، بی‌آنكه در درون بسیاری از آدابی را كه به هر دلیل رعایت می‌كنی باورمند باشی.